Thời khóa biểu khối 4 năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

(Thực hiện từ Tuần 02 đến Tuần ….)

               

Thứ

Tiết

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 4C

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

BDTV -Thật

BDTV - Ngọc

Toán -Ngọc

BDTV -Quỳnh

Toán - Quỳnh

2

GD ĐĐ - Trang

GDÂN  - Anh

GDĐĐ-Ngọc

T.Việt - Ngọc

BDT - Quỳnh

T.Việt - Quỳnh

3

Toán - Thật

BDToán -Thật

Khoa - Ngọc

T.Việt - Ngọc

Địa - Quỳnh

T.Việt - Quỳnh

4

T.Việt - Thật

 

 

Chào cờ

 

Chào cờ

5

T.Việt - Thật

 

 

 

 

 

3

1

Toán - Thật

Khoa -Thật

GDKT- Hồng

Toán -Ngọc

 

Toán - Quỳnh

2

T.Việt - Thật

GDKT- Hồng

BDTV - Ngọc

T.Việt - Ngọc

 

T.Anh - Nhạ

3

GDTC - Thanh

T.Anh - Nga

Sử-Ngọc

T.Anh - Nhạ

 

T.Việt - Quỳnh

4

T.Anh - Nga

 

 

T.Anh - Nhạ

 

T.Việt - Quỳnh

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán - Thật

 

 

T.Việt - Ngọc

GDKT- Hồng

Khoa - Quỳnh

2

Khoa- Thật

 

 

T.Việt - Ngọc

GDÂN  - Anh

GDTC - Thanh

3

T.Việt - Thật

 

 

GDTC - Thanh

T.Anh - Nhạ

T.Việt - Quỳnh

4

T.Việt - Thật

 

 

Toán -Ngọc

 

Toán - Quỳnh

5

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Thật

GDMT- Hồng

T.Anh - Nhạ

GDTC - Thanh

BDTV -Quỳnh

Toán - Quỳnh

2

GDTC - Thanh

Địa - Thật

T.Anh - Nhạ

Toán -Ngọc

BDT - Quỳnh

GDMT- Hồng

3

T.Việt - Thật

KNS

BD Toán- Ngọc

Địa - Ngọc

Khoa - Quỳnh

GDTC - Thanh

4

Sử - Thật

 

 

T.Việt - Ngọc

 

T.Việt - Quỳnh

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán - Thật

BDTV -Thật

Khoa- Ngọc

GDÂN  - Anh

T.Anh - Nhạ

Toán - Quỳnh

2

T.Việt - Thật

T.Anh - Nga

GDMT- Hồng

Toán -Ngọc

T.Anh - Nhạ

T.Việt - Quỳnh

3

T.Việt - Thật

T.Anh - Nga

BD Toán- Ngọc

T.Việt - Ngọc

Khoa - Quỳnh

T.Việt - Quỳnh

4

Sinh hoạt

 

 

T.Việt - Ngọc

 

Sử - Quỳnh

5

 

 

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu