Thời khóa biểu khối 4 năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2017-2018

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 1 đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 4C

Lớp 4D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

THTV 

Chào cờ

Âm nhạc

Chào cờ

T.Anh - Nhạ

Chào cờ

 

2

Tiếng Anh

Âm nhạc

Toán 

Tiếng Anh

Toán

T.Anh - Nhạ

Toán - Linh

 

3

Toán 

TH toán

Địa lý

Tiếng Anh

Tập đọc

ÂN  - Anh

Tập đọc - Linh

Tin học-

4

Tập đọc

 

Tập đọc

Tin học

Khoa học

 

Khoa - Linh

Tin học-

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán 

Đạo đức

Kĩ thuật

KC 

Thể dục

Tin học-

Toán - Linh

T.Anh - Nhạ

2

Chính tả

Kĩ thuật

Toán 

THTV 

Toán 

Tin học-

Đ Đức-Hà

TD - Thanh

3

Thể dục

Khoa

Chính tả

TH toán

Đạo đức

 

T.Anh - Nhạ

THTV-Linh

4

LTVC 

 

LTVC 

 

Chính tả

 

C.Tả-Linh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán 

Tin học

Toán 

Tiếng Anh

Toán 

T.Anh - Nhạ

KT- Hồng

THTV - Linh

2

Khoa 

Tin học

Tập đọc

Tiếng Anh

LTVC 

T.Anh - Nhạ

ÂN  - Anh

Sử - Linh

3

KC 

KNS

Thể dục

Đạo đức

Thể dục

KT- Hồng

Toán - Linh

KC - Linh

4

Tập đọc 

 

Mĩ thuật

KNS

KC

 

LTVC - Linh

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán 

Mĩ thuật

Thể dục

 

Toán 

THTV - Ngọc

Toán - Linh

T.Anh - Nhạ

2

Thể dục

Tiếng Anh

Toán 

 

Tập đọc 

MT- Hồng

Tập đọc - Linh

T.Anh - Nhạ

3

TLV 

Địa lý

TLV 

 

Lịch sử

THT - Ngọc

Địa - Linh

MT- Hồng

4

Lịch sử

 

khoa học

 

TLV 

KNS

TLV - Linh

KNS

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán 

Tiếng Anh

Toán 

Khoa 

Toán 

Địa - Ngọc

Toán - Linh

THT - Linh

2

LTVC 

Tiếng Anh

LTVC 

Lịch sử

LTVC 

Khoa - Ngọc

LTVC - Linh

Khoa - Linh

3

TLV 

THTV

TLV 

THTV

TLV 

THTV- Ngọc

TLV - Linh

TD - Thanh

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

Tin học

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu