Thời khóa biểu khối 5 năm học 2016 - 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 02 đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 5A

Lớp 5B

Lớp 5C

Lớp 5D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

GDKT- Hồng

Chào cờ

 

Chào cờ

GDLS-Hạnh

Chào cờ

 

2

Toán - Thư

GDTC - Thanh

T.Việt - Xuân

 

T.Anh - Nga

GDKT- Hồng

Toán - Doãn

T.Anh- Lan

3

T.Anh - Nga

Khoa - Thư

T.Việt - Xuân

 

Toán - Hạnh

GDTC - Thanh

GDÂN  - Anh

GDKT- Hồng

4

T.Việt - Thư

 

T.Anh - Nga

 

T.Việt- Hạnh

 

T. Việt- Doãn

BDTV -Doãn

5

T.Việt - Thư

 

Toán - Xuân

 

T.Việt- Hạnh

 

T. Việt- Doãn

 

3

1

Toán - Thư

BDTV -Thư

T.Anh - Nga

GDMT- Hồng

Toán - Hạnh

 Địa -Hạnh

T.Anh- Lan

BDTV -Doãn

2

GDTC - Thanh

BDToán -Thư

Toán - Xuân

T.Anh - Nga

T.Việt- Hạnh

BDTV -Hạnh

T.Anh- Lan

GDLS-Doãn

3

T.Việt - Thư

GDLS -Trang

T.Việt - Xuân

GDTC - Thanh

T.Anh - Nga

T.Anh - Nga

Toán - Doãn

Khoa -Doãn

4

Địa-Thư

 

Sử - Xuân

 

GDTC - Thanh

 

T. Việt- Doãn

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

GDÂN  - Anh

T.Anh - Nga

GDLS - Xuân

BDToán -Xuân

Toán - Hạnh

BDToán -Hạnh

GDTC -Thanh

GDMT- Hồng

2

Toán - Thư

GDMT- Hồng

Toán - Xuân

BDTV - Xuân

T.Việt- Hạnh

BDTV -Hạnh

Toán - Doãn

BDToán -Hạnh

3

T.Việt - Thư

GDLS - Trang

T.Việt - Xuân

Khoa- Xuân

GDMT- Hồng

Khoa-Hạnh

T. Việt- Doãn

BDTV -Doãn

4

T.Việt - Thư

 

T.Việt - Xuân

 

T.Việt- Hạnh

 

T. Việt- Doãn

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - Thư

 

T.Việt - Xuân

GDÂN  - Anh

Toán - Hạnh

Sử-Hạnh

Toán - Doãn

 

2

T.Việt - Thư

 

T.Anh - Nga

GDLS -Xuân

T.Việt- Hạnh

GDLS-Hạnh

T. Việt- Doãn

 

3

T.Anh - Nga

 

Toán - Xuân

BDTV - Xuân

Khoa-Hạnh

BDToán -Hạnh

GDTC -Thanh

 

4

Sử - Thư

 

GDTC - Thanh

 

T.Anh - Nga

 

Sử- Doãn

 

5

 

 

 

 

 

 

GDLS-Doãn

 

6

1

Toán - Thư

T.Anh - Nga

Toán - Xuân

Địa-Xuân

Toán - Hạnh

 

Toán - Doãn

Khoa -Doãn

2

T.Việt - Thư

BDToán - Thư

T.Việt - Xuân

GDKT- Hồng

T.Việt- Hạnh

 

T. Việt- Doãn

Địa -Doãn

3

T.Việt - Thư

BDTV - Thư

T.Việt - Xuân

BDToán -Xuân

GDÂN  - Anh

 

T. Việt- Doãn

BDToán -Hạnh

4

Khoa - Thư

 

Khoa -Xuân

 

T.Việt- Hạnh

 

T.Anh- Lan

 

5

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

NGƯỜI LẬP

 

 

 

Nguyễn Thị Ngần

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Bùi Thị Liên


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu