Thời khóa biểu khối 5 năm học 2017 - 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC  2017-2018

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần 1 đến Tuần …… )

               

Thứ

Tiết

Lớp 5A

Lớp 5B

Lớp 5C

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

Kỹ thuật

Chào cờ

THTV

Chào cờ

Sử-Thư

2

Toán 

Lịch sử

Toán 

Lịch sử 

T.Anh - Nga

KT- Hồng

3

T.Anh 

Chính tả

Tập đọc 

Đạo đức

Toán - Thư

THTV-Thư

4

Tập đọc 

 

Tiếng Anh 

 

T.Đọc-Thư

 

5

 

 

 

 

 

 

3

1

Đạo đức

THTV 

Toán 

T.Anh 

Toán - Thư

 

2

Thể dục 

TH Toán

Chính tả

T.Anh 

C.Tả-Thư

 

3

Toán

Khoa-Hà

LTVC

Thể dục

T.Anh - Nga

T Học-

4

LTVC

 

Địa lý

 

TC - Thanh

T Học-

5

 

 

 

 

 

 

4

1

Âm nhạc

Mĩ thuật

Toán 

Âm nhạc

Toán-Thư

Đạo Đức-Hà

2

Toán 

T.Anh 

KC

Mĩ thuật

LTVC-Thư

Khoa-Hà

3

KC

T.Anh 

T.Đọc

TH Toán

KC- Thư

MT-Hồng

4

Tập đọc

 

Khoa

KNS

Địa- Thư

KNS

5

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán 

Tin học

TLV

 

Toán - Thư

ÂN  - Anh

2

TLV

Tin học

T.Anh 

 

T.Đọc-Thư

THT-Thư

3

Địa lý

KNS

Toán 

Tin học

TLV-Thư

THTV- Thư

4

Khoa học

 

Thể dục

Tin học

Khoa-Hà

 

5

 

 

 

 

 

 

6

1

Toán 

Thể dục

Toán 

Khoa học

Toán - Thư

T.Anh - Nga

2

LTVC

T.Anh 

LTVC

Kĩ thuật

LTVC- Thư

T.Anh - Nga

3

TLV

THTV

TLV

THTV

TLV-Thư

T.dục-Thanh

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  Nguyễn Thị Ngần


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu