Thời khóa biểu từ tháng 9 năm học 2018 - 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

 

THỜI KHOÁ BIỂU – NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

(Thực hiện từ Tuần  01  đến Tuần ….)

                   

Thứ

Tiết

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 1C

Lớp 1D

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

2

1

Chào cờ

THTV-Nga

Chào cờ

THTV-

TC-T.Hường

HV - T.Hường

Chào cờ

TC- Hường

2

Toán -Nga

THT-Nga

Toán -Huệ

THT-Huệ

T.Anh-Nhạ

HV-T.Hường

HV - Hường

TNXH- Hường

3

HV - Nga

MT - Hương

HV -Huệ

BDT-

TD-T.Hường

ĐĐ- T.Hường

HV - Hường

THT- Hường

4

HV - Nga

 

HV - Huệ

 

 

Chào cờ

TD-Hường

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán -Nga

THTV-Nga

HV - Huệ

BDÂN-Anh

 

HV - T.Hường

Toán -Hường

 

2

T.Anh- Nhạ

THT-Nga

HV - Huệ

THTV- Huệ

 

HV - T.Hường

MT - Hương

 

3

HV - Nga

TD-Thanh

Toán -Huệ

MT - Hương

 

Toán - T.Hường

HV - Hường

 

4

HV - Nga

 

T.Anh- Nhạ

 

 

ÂN-Anh

HV - Hường

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

HV - Nga

 

Toán -Huệ

 

THTV- T.Hường

HV - T.Hường

Toán -Hường

T.Anh-Lan

2

HV - Nga

 

TC-

 

TNXH- T.Hường

HV - T.Hường

ĐĐ- Hường

ÂN-Anh

3

Toán -Nga

 

HV - Huệ

 

THT-T.Hường

Toán -T.Hường

HV - Hường

THTV- Hường

4

Â.N-Anh

 

HV - Huệ

 

 

T.Anh-Nhạ

HV - Hường

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

TNXH-

THTV-Nga

T.Anh- Nhạ

DBTV-

 

HV - T.Hường

HV - Hường

 

2

T.Anh- Nhạ

BDMT-Hồng

TNXH-

THTV-Huệ

 

HV - T.Hường

HV - Hường

 

3

HV - Nga

BDT-

HV - Huệ

THT-

 

Toán -T.Hường

T.Anh-Lan

 

4

HV - Nga

 

HV - Huệ

 

 

MT - Hương

Toán -Hường

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

HV - Nga

Đ.Đức-

HV - Huệ

Â.N-Anh

 

HV - T.Hường

HV - Hường

 

2

HV - Nga

TC-

HV - Huệ

TD-Nhạ

 

HV - T.Hường

HV - Hường

 

3

Toán - Nga

DBTV-

Toán - Huệ

Đ.Đức-

 

Toán - T.Hường

Toán -Hường

 

4

Sinh hoạt

 

Sinh hoạt

 

 

Sinh hoạt

Sinh hoạt

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu