Xuất bản thông tin

Kế hoạch công tác tháng 1-2018

Kế hoạch công tác tháng 1-2018


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 1/2018

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Phát động PTTĐ với chủ đề " Mừng Đảng mừng Xuân" chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2

- Bồi dưỡng đội ngũ: 

                     + Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi cấp thị xã.

                     + Tham gia thi bóng đá giỏi cấp thị xã.

 - Chỉ đạo Sơ kết học kỳ I.

 - Tiếp tục tập huấn đội điền kinh và tham gia thi cấp Thị xã.

 - Triển khai thực hiện ATGT; Không sử dụng vật liệu nổ; không buôn bán....đốt các loại pháo và thả đèn trời trong dịp tết Nguyên đán.

- Tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức.

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

 

Ngày 2/1

 

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày 3/2 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân

- BGH+TPTĐ

 

Ngày 3/1

- Họp chi bộ.

BTCB

 

Ngày 4 - 5/1

- Kiểm tra nền nếp, đồ dùng học tập của các lớp.

- Kiểm tra toàn diện một GV tổ 4-5

- Chọn đội tuyển Điền kinh.

 

BGH

 

Ngày 8 /1

-  Kiểm tra VS bếp ăn bán trú

-  Họp hội đồng sư phạm nhà trường:  

BGH

Ngày 9/1

- Chọn đội tuyển bóng đá.

BGH

 

Ngày 10/1

- Kiểm tra nền nếp HS bán trú: Ăn, ngủ

BGH + Tổ HC  

 

Ngày 11 -12/1

- BGH dự giờ 2 đ/c GV KT toàn diện.

  

Hiệu Phó

 

Ngày 14/1

- Đảng viên dự đại hội Đảng phường Hưng Đạo.

- Kiểm tra sơ bộ đội tuyển Điền kinh.  

 BTCB + BGH

 

Ngày 15/1

- Thi đội tuyển Điền kinh  

 BGH + TPTĐ

Ngày 16/1

- Họp tổ, họp BGH mở rộng

 BGH mở rộng

Ngày 17/1- 18/1

- Họp BCH Hội CMHS

PHT

Ngày  19 /1

 - Sơ kết học kỳ 1: Phát thưởng tập thể, cá nhân.

BGH

Ngày 20/1- 24/1

- CB-GV-NV-HS ký cam kết  3 ND thực hiện tết Mậu Thân

Hiệu trưởng

Ngày 24/1 – 26/1

- Đội tuyển đá bóng dự thi

- PHT

Ngày 27-28/1-  

- Sơ kết học kỳ 1 GV, chia tay đ/c Đua, Huế.

- BGH

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Bùi Thị Liên