Xuất bản thông tin

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


      Thực hiện công văn số: 1584/QĐ-SGDĐT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập đánh giá ngoài trường Tiểu học Hưng Đạo Thị Xã Đông Triều.

     Vào lúc 8 giờ 00 ngày 29/7/2015, trường Tiểu học Hưng Đạo đón đoàn đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT về thực hiện công tác kiểm tra kiếm định chất lượng GD.

      Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Hường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều làm Trưởng đoàn; cùng các đồng chí trong đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Quảng Ninh về làm việc.

      Trong buổi làm việc các đồng chí trong đoàn kiểm tra đã dành nhiều thời gian hướng dẫn và chỉ ra những vấn đề mà nhà trường đã làm được và còn tồn tại.

       Bước đầu, đoàn đánh giá ngoài trường TH Hưng Đạo đã kiểm tra và đánh giá minh chứng của 5 tiêu chuẩn đã hoàn thành tương đối đầy đủ. Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp thu những ý kiến của đoàn kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, các tiêu chí, các chỉ số mà đoàn đã tham vấn để phục vụ cho đoàn về đánh giá lần 2 vào ngày 6/8 tới.

Một số hình ảnh trong buổi làm việc

Toàn ảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng giáo dục - Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu

CTV: Hoàng Trang