Asset Publisher

Lịch công tác tháng 5/2017

Lịch công tác tháng 5/2017


PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

RƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2017

* Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II.

- Hoàn thành chất lượng giáo dục-> Xét hoàn thành chương trình tiểu học.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua .

- Tổ chức tổng kết năm học.

- Hoàn thành Sách giáo khoa và vở viết cho học sinh

 - Tuyển sinh lớp 1.

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ - Thi " Họa mi vàng"

- Tham gia Hội thi Hội thi" Tin học trẻ"

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

3/5  

- BGH kiểm tra nền nếp các khối lớp sau 5 ngày nghỉ lễ. - Họp chi bộ

- BGH

4/5  

- Họp hiệu trưởng PGD, chiều họp hội đồng sư phạm

- HT

5/5 - 8/5

- Bộ phận chuyên môn dự giờ, thăm lớp, KT hồ sơ 2GV

- PHT

9/5-11/5  

- Kiểm tra cuối học kỳ 2

- BGH

12/5 - 13/5

- Tổng hợp báo cáo C/L GD về bộ phận CM

- Phó Hiệu trưởng

15/5 - 16/5

-  Hoàn thành các bảng biểu  GD gửi về phòng

- Phó Hiệu trưởng

18/5  

- Kết nạp Đội khối 3

- Ban giám hiệu+ CBGV toàn trường

19/5

 - Đại hội cháu ngoan Bác Hồ 

 - BGH+ CBGV  

 

21/5

- Họp Hội trưởng phụ huynh toàn trường.

- Tổng kết tổ.  

BGH+ CBGV   

22/5

- Họp Ban thi đua

  - BGH+ CTCĐ+ TT CM+TPTĐ

23/5 

-   Họp CM  

- Phó Hiệu trưởng

24/5

- Họp phụ huynh học sinh

- BGH và GVCN

25/5

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học học sinh lớp 5

- Hiệu trưởng

26/5

- Duyệt học bạ

- GV chủ nhiệm lớp

27/5

- Tổng kết lớp, trường

- GV chủ nhiệm lớp

28/5-29

- Hội thi " CNTT" toàn ngành

- BGH

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                             Bùi Thị Liên