Asset Publisher

Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột".

Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột".

Chiều ngày 11/ 11/ 2014 Trường Tiểu học Hưng Đạo đã tổ chức tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "Phương pháp bàn tay nặn bột" năm học 2014 - 2015 cho các đồng chí giáo viên trong nhà trường. Đây là một hoạt động quan trọng, thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.


     Tại buổi tập huấn, các đồng chí giáo viên được truyền đạt mục đích, ý nghĩa của đổi mới sinh hoạt chuyên môn; sự khác nhau giữa sinh hoạt chuyên môn truyền thống và sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh; Các bước tiến hành một buổi sinh hoạt chuyên môn theo cách tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh. Các bước tiến trình dạy học theo Phương pháp bàn tay năn bột; một số phương pháp tiến hành thực nghiệm tìm tòi, nghiên cứu; các kỹ thuật dạy học và rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong Phương pháp bàn tay năn bột .

     Qua lớp tập huấn đã trang bị cho giáo viên các kỹ năng cơ bản, cần thiết như kĩ năng xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ chuyên môn. Đồng thời, cũng giúp thầy cô có kĩ năng lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề, kĩ năng chủ trì, điều hành, chia sẻ thảo luận trong SHCM,…nhằm đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt chuyên môn thực sự thiết thực và có hiệu quả.

     Các đồng chí giáo viên được dự giờ một tiết dạy do cô Lê Thị Xuân thực hiện. Qua tiết dạy, thầy cô được làm quen và thực hành các kĩ thuật sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài dạy theo đúng tinh thần đổi mới về sinh hoạt chuyên môn và dạy học theo "phương pháp: " Bàn tay nặn bột".

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

Tiết TNXH của Cô giáo Lê Thị Xuân..

 

 Tổ 4 + 5 sinh hoạt chuyên môn .

CTV - Ngô Quyên