giao an khối 1 tuần 13
Thích 0 bình luận
Tác giả: Ngô Thị Nhạ
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Giáo trình, sách
Ngày cập nhật: 19:58 27/11/2016
Lượt xem: 1236
Dung lượng: 19,4kB
Nguồn: GV. Ngô Thị Nhạ
Mô tả: To practise the sound of the letter Ff / ef/ and the coresponding words - Learn and practise reading skills and sing a song - Skill: listening, speaking ,reading , writing Vocabulary: fox, fish, frog . Sight word: my, funny , and , are, with

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.