Xuất bản thông tin

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013


 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG ĐẠO                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  KẾ HOẠCH THÁNG 5

 

 * Nhiệm vụ trọng tâm:

 

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra cuối kỳ II.

- Hoàn thành chất lượng 2 mặt giáo dục-> Xét hoàn thành chương trình tiểu học.

- Hoàn thành hồ sơ thi đua .

- Tổ chức tổng kết năm học.

- Hoàn thành Sách giáo khoa và vở viết cho học sinh

- Triển khai may đồng phục học sinh.

- Tuyển sinh lớp 1.

- Đại hội cháu ngoan Bác Hồ .

- Tham gia Hội thi " Hoạ mi vàng" và Hội thi" Tin học trẻ"

 

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

2/5 - 3/5

- BGH kiểm tra nền nếp các khối lớp sau 5 ngày nghỉ lễ. Họp chi bộ

- BGH

4/5  

 

 

 

- Họp hiệu trưởng PGD, chiều họp hội đồng sư phạm

- HT

5/5 - 8/5

- Bộ phận chuyên môn dự giờ, thăm lớp, KT hồ sơ 2GV

- PHT

9/5-10/5

 - Kiểm tra cuối học kỳ 2

 

 

 

- BGH

- Trang

11/5 - 12/5

- Tổng hợp báo cáo 2 mặt GD về bộ phận CM

- Phó Hiệu trưởng

13/5 - 14/5

-  Hoàn thành các bảng biểu về 2 mặt GD gửi về phòng

- Phó Hiệu trưởng

15/5 -16/5

- Hội thi :" Tiếng hát hoạ mi vàng"

- Ban giám hiệu+ TPTĐ

17/5

- Họp Hội trưởng phụ huynh toàn trường.

- Tổng kết tổ (Hồ sơ, biên bản), Giáo viên viết kiểm điểm.

- Tổ trưởng.

- Hiệu trưởng.

- Hiệu trưởng.

18/5

- Họp Ban thi đua

- Hiệu trưởng

19/5

 

 

 

 - Đại hội cháu ngoan Bác Hồ  

 

 

 

- Phó Hiệu trưởng

20/5

- Phân học sinh lớp 1 thành 3 lớp.

- BGH và TPT Đội

21/5

- Xét hoàn thành chương trình tiểu học học sinh lớp 5

- Hiệu trưởng

22/5

- Họp phụ huynh.

- GV chủ nhiệm lớp

24/5

- Tổng kết lớp

- GV chủ nhiệm lớp

25/5

- Tổng kết trường

- BGH

27/5

- Tổng hợp thi đua

- Hiệu trưởng

28/5 - 30/5

- Lao động dọn vệ sinh toàn trường.

- Hiệu trưởng.

                                                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (Đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Bùi Thị Liên