Lịch công tác
Thứ ba, ngày 14/07/2020
7 giờ 00

Các đ/c trong BGH làm việc tại trường.

Thứ tư, ngày 15/07/2020
7 giờ 00

Các đ/c trong BGH làm việc tại trường.

Thứ năm, ngày 16/07/2020
7 giờ 00

Các đ/c trong BGH làm việc tại trường.

Thứ sáu, ngày 17/07/2020
7 giờ 00

Các đ/c trong BGH làm việc tại trường.

Hôm nay: Thứ hai, ngày 13 / 07 / 2020
7 giờ 00

Các đ/c trong BGH làm việc tại trường.