Xuất bản thông tin

Trường TH Hưng Đạo tổ chức tập huấn sử dụng phòng học thông minh trên cơ sở hạ tầng phòng tin học

Trường TH Hưng Đạo tổ chức tập huấn sử dụng phòng học thông minh trên cơ sở hạ tầng phòng tin học

Thực hiên kế hoạch về nhiệm vụ công nghệ thông tin, nhằm tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy học cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục hiện nay.

           Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2017, Trường TH Hưng Đạo tổ chức tập huấn kỹ thuật sử dụng, vận hành và điều khiển phòng học thông minh trên cơ sở hạ tầng phòng tin học cho toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

           Được sự hướng dẫn của đồng chí Mạc Thị Hồng – Phụ trách CNTT của nhà trường.

Đ/c Mạc Thị Hồng – Phụ trách CNTT của nhà trường hướng dẫn các Đ/c GV kỹ thuật gửi bài cho học sinh.

          Qua buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên đã biết cài đặt, vận hành sử dụng các ứng dụng của phần mềm quản lý lớp học toàn diện Netsupport school. Đây phần mềm quản lý lớp học thông minh với rất nhiều tính năng hữu ích, cho phép hiển thị một màn hình trên máy của học sinh hoặc xem đồng thời tới nhiều màn hình trên máy chủ của giáo viên. 

         Chắc chắn rằng với những khả năng ưu việt của phần mềm quản lý lớp học thông minh trên cơ sở hạ tầng phòng tin học giáo viên có khả năng tương tác với học sinh một cách linh hoạt hợn, hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Nguyễn Ngần