Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Hưng Đạo đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT do Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn, chuyên viên.

Trường tiểu học Hưng Đạo đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT do Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn, chuyên viên.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và kế hoạch công tác tháng 3/2015 của Phòng GD&ĐT. Thực hiện công văn Số: 120/PGD&ĐT-CMTH V/v kiểm tra việc triển khai nhân rộng dạy học theo mô hình trường học mới Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 2015 trường tiểu học Hưng Đạo đón đoàn kiểm tra của Phòng GD&ĐT do Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GD&ĐT làm trưởng đoàn cùng các đồng chí cán bộ chuyên môn, chuyên viên.


      Trong buổi làm việc đoàn kiểm tra hồ sơ soạn giảng của giáo viên, kết hợp thăm lớp dự giờ; kiểm tra cách đánh giá xếp loại việc học tập của học sinh, cách trang trí bố trí lớp học theo mô hình VNEN.

       Qua kiểm tra đoàn đã đánh giá cao công tác trang trí lớp học của các nhà trường; tổ chức Hội đồng tự quản học sinh bước đầu thực hiện tốt, học sinh tự nhiên, tự tin giao tiếp khá tốt ; vai trò của Hội đồng tự quản và các nhóm trưởng đã được phát huy. Các giáo viên dạy VNEN đã tự tin thực hiện chương trình, tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện 10 bước học tập; quan sát, hỗ trợ đúng lúc cho nhóm, cá nhân học sinh; huy động cộng đồng tham gia một số nội dung, hoạt động của lớp VNEN.

       Hi vọng rằng với sự chỉ đạo của PGD & ĐT, tinh thần say mê chuyên môn của đội ngũ giáo viên và sự chăm chỉ, tích cực của học sinh, chất lượng giáo dục của mô hình VNEN của trường Tiểu học Hưng Đạo nói riêng và của toàn ngành nói chung ngày càng được nhân rộng, nâng cao, hiệu quả.

     Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó trưởng Phòng GD&ĐT  cùng các đồng chí trong đoàn

dự giờ tại lớp học VNEN.

CTV - Ngô Quyên