PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014 - 2015


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

 

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

 

Năm học 2014  -2015

 

 

 

                                     Thực hiện từ 01/9/2014

     

 

                       

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn năm học 2014 -2015

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Bùi Thị Liên

17/6/1963

 

x

 

SP văn

Quản lý + dạy 2 tiết

 Bí thư chi bộ

2

 

 

2

 Nguyễn Thị Xầm

5/10/1974

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

Phó Bí thư chi bộ

4

 

 

3

Nguyễn Thuý Nga

27/2/1980

 

 

x

Tiếng  anh

Dạy TA lớp 2A,3A,4A,5A,5B + Ôn đội tuyển

CT CĐ

17

 

 

4

 Nguyễn Thị Lý

3/3/1960

x

 

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

 Tổ trưởng tổ 4+5

17

 

 

5

Hoàng Thị Nguyên

25/12/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

Tổ trưởng tổ 2+ 3

17

 

 

6

 Nguyễn Thị  Huệ

10/5/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

Tổ trưởng tổ 1

17

 

 

7

Ứng Thị Nga

26/6/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

 

20

 

 

8

Phạm Thị Thư

29/5/1976

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

20

 

 

9

Đỗ Thị Khuyến

1/8/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D

 

20

 

 

10

Phạm Thị Hạnh

20/5/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

 

20

 

 

11

Phạm Thị Sang

10/5/1961

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

 

 

12

Phạm Thị Hậu

27/9/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A

 

20

 

 

13

Bùi Thị Trang

1/3/1988

 

 x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3B

 

20

 

 

14

Trần Thị Mỹ Hạnh

6/13/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

 

20

 

 

15

 Đoàn Thị Hoạ My

6/12/1905

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3D

 

20

 

 

16

Hoàng T Huyền Trang

7/1/1987

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

 

20

 

 

17

Phạm Thị Hằng

12/21/1989

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

 

 

18

Nguyễn Thị Nụ

11/6/1987

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

20

 

 

19

Lê Thị Xuân

16/31962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

20

 

 

20

Nguyễn Thị Doãn

 19/8/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

 

20

 

 

21

Nguyễn Văn Hộp

6/121959

 

x

 

SP văn

Dạy môn phụ + Dạy cho TT

 

23

 

 

22

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc toàn trường + HĐNG lớp BT

 

21

 

 

23

Đinh Thị Hồng

19/7/1986

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy MT toàn trường, KT 4,5

 

23

 

 

24

 Vũ Thị Phương Lan

9/3/1980

 

 

x

Tiếng  anh

Dạy Tiếng Anh lớp 4B,4C, 3B,3C.3D, khối 2

 

23

 

 

25

Phạm Thị Thanh

20/1/1986

 

 

x

TDTT

Dạy  Thể dục khối ,3,4,5

Ôn đội tuyển

20

 

 

26

Ngô Thị Nhạ

2/12/1976

 

 

 Tiếng Anh

Dạy tiếng anh khối 5C, khối 1

TPT

10

 

 

27

Dương Thị Thật

6/12/1905

 

x

 

SP Tiểu học

Dạy môn phụ

 

22

 

 

28

Nguyễn Thị Thu Hường

17/2/1988 

 

 x

 

SP Tiểu học

Dạy môn phụ

 

23

 

 

29

Nguyễn Thị Thuý

29/5/1965

x

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

 

30

Mạc Thị Hồng

05/02/1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính + Thủ quỹ

 

 

 

 

31

Nguyễn Thị Huế

01/2/1984

x

 

 

Y tế

Phụ trách y tế

 

 

 

 

32

Phạm Thị Đua

26/7/1990

x

 

 

TV- TB

Phụ trách thiết bị - đồ dùng

 

 

 

 

                       
             

                               Hưng Đạo, ngày 01 tháng 9 năm 2014

 

     
             

                                                                                                                   T.M NHÀ TRƯỜNG

     

     
                  HIỆU TRƯỞNG

                 

     
                       
              Bùi Thị Liên        
               

           

     
                                                   

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu