Phân công chuyên môn năm học 2015 - 2016


                   

PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HƯNG ĐẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

Năm học 2015 -2016

 
                   

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2012 -2013

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết

Ghi chú

TC

ĐH

Bùi Thị Liên

17/6/1963

 

x

 

SP văn

Quản lý + dạy 2 tiết

 Bí thư chi bộ

2

 

 Nguyễn Thị Xầm

5/10/1974

 

 

x

SP Tiểu học

Quản lý + dạy 4 tiết

Phó Bí thư chi bộ

4

 

Nguyễn Thuý Nga

27/2/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

Dạy TA lớp 3A,4A,5A,5B
 + Ôn đội tuyển

CT CĐ

17

 

Hoàng T Huyền Trang

7/1/1987

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4A

 Tổ trưởng tổ 4+5

17

 

Hoàng Thị Nguyên

25/12/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

Tổ trưởng tổ 2+ 3

17

 

 Nguyễn Thị  Huệ

10/5/1977

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1B

Tổ trưởng tổ 1

17

 

Lê Thị Xuân

16/31962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5A

 

20

 

Nguyễn Thị Doãn

19/8/1962

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5B

 

20

 

Dương Thị Thật

6/12/1905

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 5C

 

20

 

Bùi Thị Trang

1/3/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4B

 

20

 

Trần Thị Mỹ Hạnh

6/13/1991

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4C

 

20

 

Bùi Thị Bích Ngọc

20/11/1989

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 4D

 

20

 

Phạm Thị Hạnh

20/5/1965

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3A

 

20

 

Nguyễn Thị Diễm My

30/3/1992

 

 

 

 

Chủ nhiệm  + dạy lớp 3C

 

20

 

Phạm Thị Hậu

9/27/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2A

 

20

 

Nguyễn Bích Diễm Hằng

10/8/1990

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2B

 

23

 

Phạm Thị Sang

10/5/1961

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2C

 

20

 

Nguyễn Thị Nụ

11/6/1987

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 2D

 

20

 

Ứng Thị Nga

26/6/1970

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1A

 

20

 

Phạm Thị Thư

29/5/1976

 

 

x

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1C

 

20

 

Nguyễn Thị Thu Hường

1/8/1988

 

x

 

SP Tiểu học

Chủ nhiệm  + dạy lớp 1D

 

20

 

Nguyễn Văn Hộp

6/121959

 

x

 

SP Văn

Dạy Thể dục khối 3,4,5

 

23

 

Vũ Thuỳ Anh

18/11/1977

 

 

x

Âm nhạc

Dạy Âm nhạc toàn trường
+ HĐNG lớp BT

 

22

 

Đinh Thị Hồng

19/7/1986

 

x

 

Mĩ thuật

Dạy MT toàn trường, KT 4,5

 

23

 

Ngô Thị Nhạ

2/12/1976

 

 

x

Tiếng  Anh

TPT+ Tanh 1D, 3B,3C

 

23

 

Vũ Thị Phương Lan

20/4/1980

 

 

x

Tiếng  Anh

Khối 1,2,4

 

23

 

Ngô Mạnh Dung

5/31/1905

 

 

x

Tin học

Dạy Tin học khối 3,4,5

 

20

 

Hà Thị Thúy Quỳnh

27/4/1992

 

x

 

SP Tiểu học

Dạy buổi 2

 

23

 

Nguyễn Thị Hương Mai

11/6/1988

 

 

x

SP Tiểu học

Dạy buổi 2

 

23

 

Nguyễn Thị Thúy Hà

6/5/1990

 

 

 

SP Tiểu học

Dạy buổi 2

 

20

 

Nguyễn Thị Thuý

29/5/1965

x

 

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

Mạc Thị Hồng

5/2/1985

 

 

x

 Tin học

Hành chính + Thủ quỹ

 

 

 

Nguyễn Thị Huế

1/2/1984

x

 

 

Y tế

Phụ trách y tế

 

 

Nghỉ TS

Phạm Thị Thanh

6/8/1905

 

 

x

Thể dục

Day thể dụ

 

 

Nghỉ TS

Phạm Thị Đua

26/7/1990

 

 

x

TV- TB

Phụ trách thiết bị - đồ dùng

 

 

Nghỉ TS

Hưng Đạo, ngày 01 tháng 9 năm 2015

                 
                   

     NGƯỜI LẬP

           

T.M BGH  NHÀ TRƯỜNG

             

HIỆU TRƯỞNG

 
             

           (Đã ký)

   

Nguyễn Thị Xầm

       

                           

                                                           Bùi Thị Liên

   

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu