Asset Publisher

Trường Tiểu học Hưng Đạo hưởng ứng hoạt động tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2016.

Trường Tiểu học Hưng Đạo hưởng ứng hoạt động tuyên truyền “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2016.

Thực hiện Công văn số 2977/SGD&ĐT-CCTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh và kế hoạch số 173/KH-BCĐ ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016.
Sáng ngày 05/12/2016 Trường Tiểu học Hưng Đạo tổ chức tuyên truyền Hưởng ứng Ngày thế giới phòng , chống AIDS.


       Tại buổi tuyên truyền cô: Nguyễn Thị Huế - nhân viên y tế của nhà trường đã tuyên truyền cho các đồng chí CBGVNV và các em học sinh về cách phòng chống lây truyền HIV/AIDS qua 3 đường: Lây qua đường tình dục, đường máu, đường mẹ sang con.

      Qua buổi tuyên truyền đã giáo dục sâu rộng tới toàn thể các đồng chí CBGVNV và học sinh, nâng cao nhận thức về việc phòng tránh lây truyền HIV qua các đường lây nhiễm.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

CTV: Nguyễn Hương