Journal Article View

Chương trình phát thanh măng non tuần 2 tháng 9 năm 2019 của Liên đội trường Tiểu học Hưng Đạo 

Đây là chương trình Phát thanh Măng non - Tiếng nói của Liên đội Trường TH Hưng Đạo! Đội Tuyên truyền Măng non Liên đội Trường TH Hưng Đạo xin chào các bạn! Các bạn thân mến! Sau kỳ nghỉ hè kéo dài 3 tháng, hôm nay Măng non rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Phát thanh Măng non...

 

Chương trình phát thanh măng non tuần 3 tháng 9 năm 2019 

Đây là chương trình Phát thanh Măng non - Tiếng nói của Liên đội Trường TH Hưng Đạo! Mời các bạn nghe chương trình PTMN tuần 3 tháng 9 của Liên đội TH Hưng Đạo Các bạn thân mến! Chương trình PTMN tuần 3 tháng 9 gồm các nội dung chính như sau: Phần 1: Điểm tin hoạt động Phần 2: Chuyên mục. Phân 3:...