Thông tin thành viên
Họ và tên: Ngô Thị Nhạ
Email: th.hd.ntnha@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Thôn 2, Tràng Lương - Đông Triều - Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Hưng Đạo
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 320       Đã duyệt: 309       Tổng điểm: 926

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt